logo

Last Mile: Optimering och Utmaningar

Utför Last Mile leveranser med precision med Nordic Routing

Idag finns det många leverantörer som är väldigt framgångsrika att frakta gods långa sträckor över hela världen, samtidigt så kan det sista momentet till slutkunden väldigt ofta glömmas bort. På Nordic Routing vill vi göra det lättare för transport- och budföretag att faktiskt lyckas med sina Last Mile leveranser.

Last mile leverans, app för mottagare

Vad betyder Last Mile?

“Last Mile” är en term inom logistik och leveranshantering som hänvisar till den sista delen av en leveranskedja. Det är den sista sträckan som en produkt eller tjänst färdas för att nå slutkunden eller mottagaren. Oavsett om det handlar om att leverera varor från ett distributionscenter till en konsument, utföra servicebesök hos kunder eller distribuera varor till företag eller butiker, är “Last Mile” en kritisk fas i leveransprocessen. Denna etapp kan vara särskilt komplex och utmanande beroende på närheten till kunderna, speciella leveranskrav samt att behovet för ett snabbt och exakt utförande är stort. Andra benämningar är Last Mile Delivery, Last mile leverans eller sista milen.

Varför är det viktigt att lyckas med last mile?

Effektiv hantering av sista milen leveranser är avgörande för framgångsrik logistik och leveranshantering. Det är den sista kontakten mellan företaget och kunden och kan ha en betydande inverkan på kundnöjdhet och uppfattning om företaget. Här är några viktiga punkter som framhäver betydelsen av att hantera “Last Mile” effektivt:

Kundnöjdhet och Last mile

Den sista etappen av leveransen påverkar kundens totala upplevelse av företaget. En smidig och snabb leverans kan resultera i en positiv kundupplevelse vilket kan leda till återkommande kunder.

Många kunder förväntar sig att leveranser ska vara snabba och inom korta tidsfönster. En annan viktig del är hur man kommunicerar ut tiden för leveransen till kunder. De flesta mottagare vill helst undvika stora tidsfönster och vill snarare kunna veta exakt när man kan förvänta sig leveranser. Effektiv hantering av den sista etappen är nödvändig för att möta dessa förväntningar.

Konkurrenskraft

Företag som kan erbjuda pålitliga och effektiva leveranser under “Last Mile” kan skaffa sig en konkurrensfördel och urskilja sig från sina konkurrenter.

Kostnadsstyrning

Felaktig eller ineffektiv hantering av “Last Mile” kan öka leveranskostnaderna avsevärt. Genom att optimera rutten och använda resurserna på ett smart sätt kan företag minimera kostnaderna.

Last mile minskar miljöpåverkan

Genom att planera och optimera “Last Mile”-leveranser kan man minska bränsleförbrukningen och därmed även minska den negativa miljöpåverkan.

Bli en nöjd kund du med!

Vill du veta mer och boka upp en förutsättningslös och kostnadsfri demo, är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan, så återkommer vi inom kort!

Har du några funderingar?

Fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi inom 24h

översikt av rutt

Utmaningar inom Last Mile

Trots att Last mile leveranser kan vara en kort sträcka, förekommer det flera utmaningar som påverkar effektiviteten och kostnadseffektiviteten för hela leveranskedjan.

Kostnader

Kostnaden för den sista etappen av leveranser kan vara relativt hög jämfört med andra delar av leveranskedjan. Ofta står denna del för mer än mer än 50% av hela kostnaden av leveranskedjan. Eftersom varje leverans är individuell, kan kostnaderna för bränsle, fordon och arbetskraft snabbt öka. Att hantera dessa kostnader på ett sätt som är fördelaktigt för både leverantören och kunden är en ständig utmaning.

Krav på tid

Den sista etappen av leveranser innebär ofta tidspress, särskilt om det handlar om tidskänsliga varor eller tjänster. Privatpersonen eller företaget förväntar sig att få sina varor i tid, vilket kan sätta press på logistik- och leveransprocessen. Att planera och utföra leveranser inom snäva tidsfönster kräver noggrann ruttplanering och effektiv tidshantering.

Svårigheter att upprätthålla konsistens och tillförlitlighet

Att säkerställa att varje leverans genomförs konsekvent och tillförlitligt är en utmaning. Faktorer som trafik, väderförhållanden och kundens tillgänglighet kan påverka leveransens tidpunkt och kvalitet.

Hålla kommunikation

Att hålla kunderna informerade om leveransstatus och förväntad ankomsttid är viktigt för att skapa en positiv kundupplevelse. Utmaningen ligger i att kommunicera korrekt och i realtid, så att kunderna är medvetna om eventuella ändringar och kan anpassa sina egna planer därefter.

Säkerhet och spårbarhet

Att säkerställa att leveransen når rätt mottagare och att produkterna inte skadas under transporten är en annan utmaning. Genom att erbjuda spårbarhet (även kallat Last Mile tracking) och säkerhetsåtgärder minskar risken för förlorade eller skadade försändelser.

Nordic routings app

Våra lösningar för framgångsrik Last Mile-hantering

Nordic Routing's Specialiserade lösningar

När det gäller att optimera den sista etappen av leveranser, har Nordic Routing utvecklat specialiserad programvara med innovativa lösningar som löser de specifika utmaningarna inom Last Mile-logistik. Genom att integrera avancerad teknik och datadriven analys erbjuder vi verktyg som tar leveranshantering till en ny nivå och skapar mervärde för både företag och deras kunder.

Erbjud en förbättrad kundupplevelse

Genom att utnyttja Nordic Routing’s specialiserade lösningar för Last Mile-leveranser kan företag skapa en förbättrad kundupplevelse. Snabbare och mer pålitliga leveranser, ger kunderna en positivare upplevelse och ökar lojaliteten. Med vår lösning kan man även skicka ut information via sms gällande leveransen och dessutom låta mottagaren följa sin leverans genom en spårninglänk. För säkrare leveranser erbjuder vi även digitala signaturer och foto-bevis i appen.

Effektiv ruttplanering för optimal Last Mile-leveranser

Nordic Routing använder sig av avancerade algoritmer och datadriven analys för att optimera rutter vid Last Mile-leveranser. Genom att inkludera parametrar som trafikförhållanden, leveransprioriteter, och fordonskapacitet kan vår teknik beräkna de mest effektiva ruttkombinationerna. Detta resulterar i snabbare leveranser, minskade kostnader och förbättrad kundnöjdhet.

Få bättre kontroll på era leveranser

Följ dina leveranser noggrant med livespårning av fordon. Ha full insyn i varje föraraktivitet och pågående uppdrag i realtid. Få detaljerad insikt i var, när och hur lång tid dina förare tar för varje stopp. Upplev live-geotaggning och tidsstämplar för ökad översikt.

En följd av rutter

Dynamisk ruttplanering i realtid

Med vår lösning är det möjligt att använda dynamisk ruttplanering som anpassar sig i realtid baserat på aktuell trafikinformation och förändrade förhållanden. Detta gör det möjligt att undvika trafikstockningar och snabbt reagera på oväntade händelser som kan påverka leveranser. Genom att kontinuerligt optimera rutter i realtid kan vi säkerställa att varje Last Mile-leverans genomförs på det mest effektiva sättet.

Anpassningsmöjligheter för varje scenario

Vi förstår att varje företag har unika behov och utmaningar när det gäller Last Mile-leveranser. Därför erbjuder Nordic Routing anpassningsbara lösningar som kan skräddarsys efter varje affärsscenario. Våra verktyg kan konfigureras för att hantera olika tidsfönster, leveransprioriteter och fordonsrestriktioner, vilket gör det möjligt för företag att optimera leveransprocessen i enlighet med sina specifika krav. Ett viktigt delmoment är även att man kan implementera vår mjukvara för Last Mile till de systemen eller appar som ni använder idag

Sammanfattning

Med Nordic Routing’s specialiserade lösningar för Last Mile-leveranser får företag tillgång till avancerad teknik och datadriven analys som effektiviserar ruttplanering, optimerar leveransprocessen och skapar nöjdare kunder. Genom att anpassa sig till varje företags unika behov och utmaningar möjliggör vi smidiga och kostnadseffektiva Last Mile-leveranser som ger långsiktiga fördelar

 “Last mile” användes ursprungligen inom de gamla telekommunikationsbranschen för att beskriva svårigheten att ansluta slutanvändarnas hem och företag till det huvudsakliga telekommunikationsnätet. Den sista “milen” av kabel eller tråd användes endast av en kund.

Last Mile Delivery Software är den mjukvara som vi har utvecklat som gör det möjligt för företag att hantera leveranser effektivare, sänka kostnader och skapa en bätter kundupplevelse. 

Våra lösningar är anpassningsbara efter mängder av krav. Exempelvis specifika verksamhetskrav, tidsfönster, leveransprioriteter och fordonsbegränsningar.

Våra lösningar erbjuder enkel integration via API:er, vilket gör att mjukvaran kan kommunicera och integreras med befintliga system och appar.