logo

Statisk vs Dynamisk Ruttplanering - Vad är skillanden?​

Statisk ruttplanering och dynamisk ruttplanering är två olika sätt att organisera rutter för leveranser eller tjänsteutföranden. Båda metoderna har sina egna fördelar och passar olika typer av situationer. Här är en förklaring av skillnaderna mellan de två samt exempel på när varje metod är mest lämplig:

Vad är statisk ruttplanering?​

Med statisk ruttplanering fastställs rutter och stoppordning på förhand, vanligtvis med fasta turer som upprepas dagligen eller regelbundet. Denna metod är användbar när leveranser eller tjänstutföranden är relativt förutsägbara och inte kräver ständiga anpassningar.

När är det mest användbart med statisk ruttplanering?​

  • För rutinbaserade leveranser som inte varierar mycket från dag till dag.
  • När tidsfönster och prioriteringar inte ändras frekvent.
  • När företaget har begränsade resurser för att hantera realtidsförändringar.

Vad är dynamisk ruttplanering?

Dynamisk ruttplanering innebär att rutter anpassas och optimeras i realtid baserat på aktuell information, som trafikförhållanden, ändrade tidsfönster eller oförutsedda händelser. Denna metod gör det möjligt att vara flexibel och utföra snabba justeringar/anpassningar.

När har man nytta av dynamisk ruttplanering?​

  • För tjänster som kräver snabba och flexibla anpassningar, som akuta leveranser eller serviceinsatser.
  • När trafikförhållandena varierar och kan påverka restider.
  • När det finns oregelbundna eller oförutsedda ändringar i tidsfönster och prioriteringar. 

Flexibilitet

Med våra tjänster är det enkelt för dig som arbetar med leveransplanering att kunna arbeta med både traditionell ruttplanering för era leveranser samt även med optimering och de dynamiska delarna. Oavsett hur du väljer att arbete kan vi lova samma enkelhet och goda resultat.

Hör gärna av er om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att spara tid och sänka era kostnader!